İşyeri Kiralama İhale İlanı

İşyeri Kiralama İhale İlanı

İşyeri Kiralama İhale İlanı
  • 31 Ağustos 2018, Cuma 0:00
31.08.2018

İ L A N

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Madde 1.                      Mülkiyeti Belediyemize ait olan;  aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri, Denizli Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından 2886 sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecektir. İhaleler, aşağıdaki tabloda verilen gün ve saatlerde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Kat:1 de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

 

 

Sıra No

İşin Konusu

Adresi

Alanı

Muhammen Bedel

Ay-Yıl

Geçici Teminat

Tarih

Saat

Kira Süresi

1

Depo

Kale Mah. İstiklal Cad. No:71/C Pamukkale/DENİZLİ

17,00 m²

100,00.-TL

36,00.-TL

12.09.2018

14:00

1 YIL

2

İşyeri

Güzelköy Mah. Şehit Onb. İsmail Aka Cad. No:6/2 Pamukkale/DENİZLİ

10,00 m²

50,00.-TL

18,00.-TL

12.09.2018

14:05

1 YIL

3

Büfe

Siteler Mah. 6206 sokak ile 6207 sokak arası. Pamukkale/DENİZLİ

28,00 m²

1.000,00.-TL+KDV

425,00.-TL

12.09.2018

14:10

1 YIL

4

İşyeri

Kuşpınar Mah. Lise Cad. A Blok. Zemin Kat.No:9 Pamukkale/DENİZLİ

200,00 m²

4.000,00.-TL+KDV

1.700,00.-TL

12.09.2018

14:15

1 YIL

5

Park+ Kahvehane

Akköy Mah. Cumhuriyet Cad. No:2 Behçet Güleç Parkı Pamukkale/DENİZLİ

85,00 m²

400,00.-TL+KDV

170,00.-TL

12.09.2018

14:20

1 YIL

 

Madde 2.                      İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Lise Cad. No:2 Kat:5 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya bedelsiz olarak temin edilebilir.

Madde 3.                      İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gün ve saatinden önce aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter tasdikli örnekleri ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediye Encümenine müracaat etmeleri veya 2886 sayılı kanuna göre hazırlanmış yazılı teklifinde eklendiği dosyayı iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir.

A.    Gerçek Kişiler;

a.     Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi

b.    T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti. (aslı ile beraber).

c.     Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

d.    Belediyemize borcunun olmadığına dair belge.

B.    Tüzel Kişiler;

a.     Tebligat için adres beyanı.

b.    Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c.     Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

d.    Belediyemize borcunun olmadığına dair belge.

C.    Ortak girişimler; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve iş ortaklığı beyannamesi,

Madde 4.                      İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini teslim eden, ancak açık artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.

Madde 5.                      Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 6.                      Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 7.                      Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.


İlan olunur.      

 

 


BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

NAMAZ VAKİTLERİ
Site en altı
yukarı çık