solyanreklam
sagreklam

Mersin Özel Proje Alanları İle Değer Kazanacak

Mersin Özel Proje Alanları İle Değer Kazanacak

Mersin Özel Proje Alanları İle Değer Kazanacak
  • 04 Mart 2018, Pazar 0:00

Uzun süredir Mersin halknn bekledii, Toroslar, Yeniehir, Akdeniz ve Mezitli ilçelerinin, bölgesel nüfus younluk kararlarn, ana ulam kararlarn, çeitli yerleme alanlarnn gelime ve yön büyüklükleri ve nüfusa hizmet edecek kentsel donat kararlarn kapsayan 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazm imar plan Mersin’i deitirecek ve dönütürecek.

Özel proje alanlar ile modern bir kent ina edilecek

Mersin Büyükehir Belediyesi tarafndan 2014 ylnda çalmalar balatlan ve 06.02.2018 tarihinde Mersin Büyükehir Belediye Meclisince oy birlii ile kabul edilen 1/5000 Ölçekli lave ve Revizyon Nazm mar Plan’nda yer alan özel proje alanlar sayesinde Mersin modern bir kent yapsna kavuacak.

Akdeniz, Toroslar, Yeniehir ve Mezitli lçeleri’ni kapsayan planda oluturulan özel proje alanlarnda ana hedef; daha yaanabilir, yaam standartlar yüksek kentsel alanlar olutururken, eskimi dokunun olduu bölgelerde dönüümü tevik etmek.

Mersin’i daha modern bir kent yapsna kavuturmay amaçlayan plan dorultusunda projelendirilen özel alanlarla salkl bir çevre oluturulacak ve özellikle dere yataklar nedeniyle risk oluturan bölgelerde yer alan binalarn yerini jeolojik artlara uygun yaplar alacak.

Oluturulan özel proje alanlar kapsamnda alan bütününde projeler yaplacak ve uygulamalar istenirse etaplar halinde yaplabilecek. Plan notlarnda da belirtildii gibi özel proje alannda gösterilen donat alanlar ve açk yeil alanlarn kesin yerleri yaplacak alt ölçekli projelerle belirlenecek.

Özel proje alanlar sayesinde afet riski en az inecek

Eskimi dokunun olduu alanlar kapsayan özel proje sayesinde, afet riski ve kentleme basks nedeniyle zaman içerisinde oluan yeil alan ve donat alan eksiklii sorunu ortadan kalkacak. Özel proje alanna dâhil edilen bölgelerde sosyal ve kültürel toplumsal koullara uygun yerleim alanlar oluturulacak.

Sel tehlikesi nedeniyle can ve mal kaybna neden olma riski tayan binalarn, yklarak yerine jeolojik artlara uygun ve can ve mal kayb riskini minimize eden yaplarn yaplmas da özel proje alanlarnn hedeflerinden biri.

Bunun yan sra özel proje alanlarnda balayacak dönüüm çalmalar ile birlikte, yaam alanlar ile entegre ticari çalma alanlarnn kentte kazandrlmas ve kent merkezlerinin günümüz yaamna uyum salayabilecek nitelie kavumas salanacak.

Özel proje alanlarnn balca amaçlar arasnda, ekonomik yaam canlandrmak, kentsel fiziksel yapy yenilemek, tarihi dokunun ve tarihi çevrenin korunmasn salamak, yaam kalitesini arttrmak, etkin bir kentsel arazi kullanm dalmn salamak ve kentsel alanlarda toplumun nefes almasn salayacak, sosyal ve kültürel mekânlarn yaratlmas yer alyor.

Yaplacak çalmalar vatandalar madur etmeyecek

Akdeniz-Toroslar-Yeniehir-Mezitli lçeleri 1/5000 ölçekli lave ve Revizyon Nazm mar Plannda düzenlenen kentsel dönüüm ve özel proje alanlarnda yaplacak projeler, Mersin Büyükehir Belediyesi ve ilçe Belediyeleri tarafndan vatandalarn onay ve rzas alnarak yaplacak.

1/5.000’lik planda donat ve yeil alan olarak görünen parsellerde vatandalar madur edilmeyecek ve yaplacak proje sonunda her vatanda hissesi orannda hakkn alacak.

Özel proje alannda yer alan parsellerin tamam, donat alannda, yeil alanda veya konut alannda kalsa dahi ayn hakka sahip olacak. Yine bu alanlarda, yakn çevresine göre %25 ilave inaat hakk da getirilerek,  dönüümün hzlandrlmas amaçland.

Plann snrlar ilçe belediyeleri ile birlikte kesinletirildi

Özel Proje Alanlar belirlenirken; doal afete (dere taknna) maruz kalabilecek, kalitesiz yaplamalarn yer ald, donat standard düük, ulam yetersiz, dönüüme gerçekten ihtiyaç duyan bölgeler seçildi ve snrlar, ilçe belediye bakanlar ve teknik kadrolarn katld toplantlarda kesinletirildi.

Özel Proje Alan ilan ederek, hzla dönüümün yaplmas; donat alanlarnn kamuya bedelsiz kazandrlmasn ve dere akslar üzerinde yer alan ve her zaman takn riski bulunan parsellerin proje içerisinde deerlendirilerek dere yataklarnn açlmasn salayacak. 

Modern ve yaanabilir bir kentin olumasn salayacak plan ile vatandalar madur etmeden kaliteli yaam alanlar oluturulacak.

Akdeniz, Toroslar, Yeniehir, Mezitli lçeleri’ni kapsayan 1/5000 ölçekli lave ve Revizyon Nazm mar Plan, Mersin Büyükehir Belediye Meclisi’nin 06.02.2018 tarihli ve 91 sayl kararyla oybirlii ile kabul edildi. Plan,  09.02.2018 –09.03.2018 tarihleri arasnda ve bu tarihlerde dâhil olmak üzere 1 (Bir) ay süre ile Büyükehir Belediyesi ilan panosunda ve internet sitesinde ezamanl olarak askya çkarld.

 


BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

SON DAKİKA HABERLER

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık