solyanreklam
sagreklam

Eylül Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Gündemi

Eylül Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Gündemi

Eylül Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Gündemi
  • 14 Eylül 2018, Cuma 0:00
14.09.2018
1- Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/07/2018 tarih ve 745 sayılı kararı ile kabul edilen; Pamukkale ilçesi, Pınarkent Mahallesi, M22A20C, M22A20D, M22A25A ve M22A25B numaralı paftalarda, mevcut yerleşim yerinin içerisinde 18.madde uygulaması görmemiş alan ile 18. madde uygulaması iptal olmuş alanlar ve çevreleri ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-25832,2 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süreci içerisinde yapılan itiraza ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
2- Şadiye Erdoğan’ın, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Sırakapılar Mahallesi, tapunun 17J-1 pafta, 1719 ada, 8 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
3- Yayın Gıda Kuruyemiş Tarım ve Hayvancılık Turizm İnşaat Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, Tavas ilçesi, Uzunpınar (Pınarlar) Mahallesi, Burunbaşı Mevkii, M22D22D pafta, 5369 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/5.000 ölçekli nazım imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
4- Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Irlıganlı Mahallesinde Orman Alanında kalan parseller ile ilgili hazırlanmış olan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
5- Bozkurt Belediye Meclisinin 01/06/2018 tarih ve 41 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Bozkurt ilçesi, Tutluca Mahallesi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-33124 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
6- Bozkurt Belediye Başkanlığının 03/09/2018 tarih ve 54 sayılı meclis kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Bozkurt ilçesi, İnceler Mahallesi, 147 ada, 6 parsele ilişkin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1197,3 Plan işlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
7- Buldan Belediye Başkanlığının talebi üzerine; Denizli ili, Buldan ilçesi, Bursa Mahallesi, 388 ada 1 no.lu parselde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
8- Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Eskihisar Mahallesi, 6560 ada 1 no.lu parsel, 6561 ada 1 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
9- Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/05/2018 tarih, 573 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, İstiklal-Deliktaş-Karakurt Mahallesinde Rekreasyon Alanı amaçlı hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-1013,124 - UİP-759,569 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süreci içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/07/2018 tarih, 743 sayılı kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli ilave uygulama imar planına yapılan itirazlara ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
10- Bozkurt Belediye Meclisinin 01/06/2018 tarih ve 42 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Bozkurt ilçesi, Mahmudiye Mahallesi, 3584, 3585 ve 3586 parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1185,19 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 03/09/2018 tarih ve 52 sayılı kararı ile iptal edilmesi ile ilgili kararın onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
11- Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/07/2018 tarih ve 721 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kuşpınar Mahallesi, 15L-I pafta, 1903 ada 4 numaralı parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-1013,125 Plan İşlem Numaralı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süreci içerisinde yapılan itiraza ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
12- Merkezefendi Belediye Meclisinin 10/09/2018 tarih ve 158 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Karaman Mahallesi, 5609 ada, 7 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,389 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ahmet Bakırtaş’ın yazılı önergesi.
 
13- Çameli Belediye Meclisinin 04/09/2018 tarih ve 79 sayılı kararıyla kabul edilen; Çameli ilçesi, Kolak Mahallesi, N22D15C4 pafta, 235 ada, 1 no.lu parselle ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-34528 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ahmet Bakırtaş’ın yazılı önergesi.
 
14- Honaz Belediye Meclisinin 05/09/2018 tarih ve 37 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Honaz ilçesi, Afşinbey Mahallesi, 217 ada, 3 no.lu parselin batısında kalan alanda trafo yeri ayrılması ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-18846,24 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ahmet Bakırtaş’ın yazılı önergesi.
 
15- Çameli Belediye Meclisinin 04/09/2018 tarih ve 80 sayılı kararıyla kabul edilen; Çameli ilçesi, Yeni Mahallesi, 507 ada 1 no.lu parselle ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-4392,14 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ahmet Bakırtaş’ın yazılı önergesi.
 
16- Merkezefendi Belediye Meclisinin 10/09/2018 tarih ve 160 sayılı kararıyla kabul edilen; UİP-886,391 PİN Numaralı Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Sırakapılar Mahallesi, 1727 ada, 9 no.lu parsel ile ilgili 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ahmet Bakırtaş’ın yazılı önergesi.
 
17- Merkezefendi ilçesi, Kumkısık ve Hacıeyüplü Mahallesi, M22A11C-M22A16B paftalarında imar planı yapılması ile ilgili kamu yararı kararı alınması hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ahmet Bakırtaş’ın yazılı önergesi.
 
18- Merkezefendi Belediye Meclisinin 10/09/2018 tarih ve 157 sayılı kararıyla kabul edilen; UİP-886,388 PİN Numaralı Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Çaybaşı Mahallesi, 359 ada, 262 no.lu parsel ile ilgili 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ahmet Bakırtaş’ın yazılı önergesi.
 
19- Pamukkale Belediye Meclisinin 06/09/2018 tarih ve 2018/235 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kale Mahallesi, 184 ada, 2 no.lu parselde hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,575 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ahmet Bakırtaş’ın yazılı önergesi.
 
20- Merkezefendi Belediye Meclisinin 10/09/2018 tarih ve 159 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Şirinköy Mahallesi, 5930 ada, 1 no.lu parselde hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,390 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ahmet Bakırtaş’ın yazılı önergesi.
 
21- Pamukkale Belediye Meclisinin 06/09/2018 tarih ve 2018/237 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Cankurtaran Mahallesi, 6923 ada ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1782,24 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ahmet Bakırtaş’ın yazılı önergesi.
 
22- Belediyemiz tarafından yapılan  aydınlatma tesislerinin devri amacıyla Belediyemiz ve ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. arasında yapılacak olan protokolün imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ahmet Bakırtaş’ın yazılı önergesi.
 
23- Buldan ilçesi, tapunun Yeniçam Mahallesi, 116 ada, 1 parsel no.lu 2,300.00 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmazı mezarlık olarak kullanmak amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75’inci maddesinin (d) bendine istinaden Belediyemiz adına bedelsiz devir alınması hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ahmet Bakırtaş’ın yazılı önergesi.
 
24- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14’üncü ve 75’inci maddelerine istinaden; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kınıklı Mahallesi, 6545 ada, 9 no.lu parseldeki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii ile ilgili olarak, "Sosyal ve Kültürel Ortak Hizmet" projesi kapsamında İlimizde üniversite öğrencilerinin ve vatandaşların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, İl Müftülüğü ve Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Belediyemiz adına, her türlü çalışma, ortak hizmet projesi ve işbirliği konularında protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN'a yetki verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ahmet Bakırtaş’ın yazılı önergesi.
 
25- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14’üncü ve 75’inci maddeleri gereğince, Yüksek Planlama Kurulunun 29/12/2017 tarihli ve 2017/50 sayılı kararına istinaden; sürdürülebilir yeşil binalar ile yerleşmelerin belgelendirilmesi, yeni binalarda enerji verimliliğinin özendirilmesi ve binalarda yenilenebilir enerji ve kojenerasyon sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla mülkiyeti Belediyemize ait, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun Bereketler Mahallesi, 7981 ada, 1 no.lu (1.238.62 m²) parselde; "Ekolojik İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi" projesi kapsamında Enerji Verimliliği Derneği Denizli Şubesi ile Belediyemiz adına, her türlü çalışma, ortak hizmet proje ve işbirliği konularında protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN'a yetki verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ahmet Bakırtaş’ın yazılı önergesi.
 
26-Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde bulunan, ekli listede tapu bilgileri belirtilen parsellerdeki Belediyemize ait hisselerin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18’inci maddesinin (e) bendi gereği satışının yapılması ve bu konuda Encümene yetki verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ahmet Bakırtaş’ın yazılı önergesi.
 
27- Belediyemizde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 1. dereceli kadrolardan Mali Hizmetler Dairesi Başkanı kadrosuna Ramazan Değirmenci, Zabıta Dairesi Başkanı kadrosuna Özkan Tosun, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı kadrosuna Ebru Kuzu Evranoğlu, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı kadrosuna Cem Bağcı, Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Dairesi Başkanı kadrosuna Ömer Faruk Özer, İtfaiye Dairesi Başkanı kadrosuna Murat Başlı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı kadrosuna Erdal Işık atanmış olup 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 22’nci maddesinin birinci fıkrası gereğince Meclise bilgi verilmesi hususuna ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
28- Belediyemizde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 1. dereceli Özel Kalem Müdürü kadrosuna Betül Çokal atanmış olup 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 22’nci maddesinin birinci fıkrası gereğince Meclise bilgi verilmesi hususuna ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
29- Babadağ Belediye Meclisinin 02/02/2018 tarih, 2018/8 sayılı kararı ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/03/2018 tarih, 377 sayılı kararı ile kabul edilen; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-16388,5 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı, Denizli ili, Babadağ ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, tapunun 21-14 pafta, 2578 parsel ve çevresi ile ilgili 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirildiği Babadağ Belediye Meclisinin 06/07/2018 tarih ve 2018/26 sayılı kararının onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
30- Pamukkale Belediye Meclisinin 04/07/2018 tarih ve 2018/196 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Karşıyaka Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşacak tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitle durumları ile yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,568 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
31- Pamukkale Belediye Meclisinin 02/08/2018 tarih ve 2018/219 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Zeytinköy Mahallesi, 3682 ada, 7 no.lu parselde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,578 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
32- Güney Belediye Başkanlığının talebi üzerine; Güney ilçesi, Karaağaçlı Mahallesi, L22D06C-L22D06D pafta, 464 ada 14 no.lu parselde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planının onanması hususunun incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

SON DAKİKA HABERLER

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık