solyanreklam
sagreklam

ETHEM TEM FOTOĞRAF YARIŞMASININ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Afyonkarahisar´ın tanıtımı ve fotoğraf sanatına katkıda bulunmak amacı ile düzenlenen ETHEM TEM Ulusal Fotoğraf Yarışmasında sonuçlar belli oldu.

ETHEM TEM FOTOĞRAF YARIŞMASININ SONUÇLARI AÇIKLANDI
  • 02 Ağustos 2018, Perşembe 17:26

                ETHEM TEM FOTO�RAF YARI�MASININ SONUÇLARI AÇIKLANDI

                Afyonkarahisar’�n tan�t�m� ve foto�raf sanat�na katk�da bulunmak amac� ile düzenlenen “ETHEM TEM” Ulusal Foto�raf Yar��mas�nda sonuçlar belli oldu.

            Atatürk'ün Kocatepe'de çekilmi� dünyaca ünlü foto�raf�n�n da sahibi olan Ethem Tem, Afyonkarahisar Belediyesi ile Atatürkçü Dü�ünce Derne�i (ADD) Afyonkarahisar �ubesi i�birli�inde düzenlenen foto�raf yar��mas�yla an�ld�.

             Afyonkarahisar'dan �zmir'e kadar uzanan Zafer Yolu üzerinde, gizli kalm�� tarihsel dokunun gün yüzüne ç�kar�lmas�n� amaçlayan serbest konulu yar��ma Türkiye Foto�raf Sanat� Federasyonu (TFSF) destekleriyle gerçekle�tirildi. Jüri de�erlendirmesinin ard�ndan yar��mada dereceye giren foto�raflar, TFSF'nin resmi internet sitesi üzerinden yay�nland�. Yar��mada birinciye  5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL, Ethem Özel Ödülü 5 bin TL ve sergilemeye de�er görülen 26 adet esere de 250'�er TL ödül verilece�i aç�kland�.

                ÖDÜL TÖREN� 27 A�USTOS'TA

                Dereceye giren foto�rafç�lara ödülleri ise, Zafer Haftas� kutlamalar� kapsam�nda Afyonkarahisar'�n dü�man i�galinden kurtulu�unun y�ldönümünde 27 A�ustos Pazartesi günü saat 16:00'da Ta� Medrese'de düzenlenecek sergi ve ödül töreniyle verilecek. Ayr�ca, dereceye giren foto�raflarla birlikte sergilemeye de�er 30 adet foto�raf, daha sonradan belirlenecek tarihlerde Kütahya, Manisa, U�ak, Eski�ehir ve �zmir'de aç�lacak sergilerde be�eniye sunulacak.

Sonuç bildirim listesine ula�mak için t�klay�n�z...


BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

SON DAKİKA HABERLER

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık