solyanreklam
sagreklam

Başkan Kocamaz, ''Çakalların Hükmü Bozkurtlar Meydana Çıkıncaya Kadardır''

Başkan Kocamaz, ''Çakalların Hükmü Bozkurtlar Meydana Çıkıncaya Kadardır''

Başkan Kocamaz, ''Çakalların Hükmü Bozkurtlar Meydana Çıkıncaya Kadardır''
  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 0:00

Mersin Büyükehir Belediye Bakan Burhanettin Kocamaz, Büyükehir Belediyesi bürokratlarna yönelik yürütülen kumpas davas ile ilgili Kongre ve Sergi Saray’nda bir basn toplants gerçekletirdi.

15 Temmuz hain darbe giriiminden sonra Mersin Büyükehir Belediyesi bürokratlarna yönelik yürütülen kumpas davas ve davann adli sürecinde yaananlarla ilgili basn mensuplarn bilgilendiren Bakan Kocamaz, “Çakallarn hükmü Bozkurtlar meydana çkncaya kadardr. Bozkurtlar her zaman dorunun, güzelin, adaletin yanndadr” dedi.

 

“Türkiye’nin dört bir yannda tek yürek olduk”

 

Yaklak iki yldr Mersin kamuoyunu gereksiz yere megul eden karalama kampanyas ve aslsz iddialara dayal dava hakknda basn mensuplarn bilgilendiren Mersin Büyükehir Belediye Bakan Burhanettin Kocamaz, “Biliyorsunuz 15 Temmuz 2016 gecesi milletçe büyük bir badire atlattk, önemli bir snavdan geçtik. Silahl kuvvetlerimiz içinde yuvalanan bir ihanet ebekesinin suikastna uradk. Beyni ifal edilmi çlgnlarn devletin silahn millete dorultacak kadar ileri gidebileceklerini gördük. Ancak 15 Temmuz’da bir baka eye daha ahit olduk. Hürriyet a aziz milletimizin mukaddesleri uruna ölüm dâhil her riski göze alabildiini tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. Hep birlikte sokaklara döküldük. Seçilmi hükümetin arkasnda durduk. Türkiye’nin dört bir yannda tek yürek olduk. Sonuna kadar demokrasi, sonsuza kadar cumhuriyet diye haykrdk. Tanklara, füzelere göüs gererek bir büyük felaketi hep birlikte engelledik. O karanlk utanç gecesini vatan, millet ve demokrasi akmzla aydnlattk” dedi.

 

“Sonuçlanan davada hakl çkan bizler olduk”

 

Demokrasi nöbetlerinde millet olarak meydanlar doldurduklarn, fakat hainlerinde bo durmadn, ihanetlerini gizlemek için her türlü hileye bavurduklarn sözlerine ekleyen Bakan Kocamaz, “i sulandrmaya, at izini it izine kartrmaya çaltlar. Hâlâ da bu gayretleri devam etmektedir. Sizleri buraya davet etmemizin nedenini oluturan kumpas davas da FETÖ’cü hainlerin suyu bulandrma gayretlerinden biridir. 2016 Austos aynda balayan, iki hafta önce de sonuçlanan davada maduriyet yaayan, hakl çkan bizler olduk. Bandan beri söyledik. ‘Bu dava, kumpas davasdr’ dedik. Kendi isteimizle tank olarak mahkemede ifade verdik. Gözetim altnda tutulan arkadalarmzn ‘Bize Burhanettin Bakan ver, sen kurtul!’ yönünde bask, tehdit ve telkinlere muhatap olduklarn açkladk. Hedef kesin olarak Mersin Büyükehir Belediye Bakan olarak bizdik” eklinde konutu.

“15 Temmuz sonrasnn puslu havasn ganimet bildiler”

 

Kurulan kumpasn bir yandan dikkatleri baka yöne çekmek, öte yandan da yllar öncesine dayanan bir hesab kendilerince kapatmak için tezgâhlandnn altn çizen Bakan Kocamaz, “Bu hainler 15 Temmuz sonrasnn puslu ortamnda bizi bir kez daha mindere çekmeye çaltlar. ahsmzda bir ey bulamaynca bu kez etrafmzdaki kiileri, birlikte çaltmz bürokratlar gözlerine kestirdiler. Dava sürecinde ve aratrmalarmz srasnda örendik ki, devletin çeitli kurumlarna çöreklenen bu kripto yap aslnda aylar öncesinden hazrlk yapm, belediyemizdeki çeitli odalara dinleme cihazlar yerletirmi. Hazrlanan sözde suçlama dosyalarn gerekçe göstererek bürokratlarmzn bazlarn ve özellikle de ahsm; ortam dinlemesi, araç takibi ve evimin olduu bölgede araç bekleterek yasad bir ekilde dinlemeye balamlar. Suçlamalar hayali olduu için tutturacak bir nokta bulamaynca, 15 Temmuz sonrasnn puslu havasn ganimet bildiler. Usulsüz ilemlerle hiç ilgileri olmad halde baz arkadalarmzn FETÖ ile irtibatl olduklar sözde iddiasyla gözaltna alnmalarn saladlar” ifadelerini kulland.

 

Ayn insanlarn ibirlii halinde olduklar medya mensuplarn devreye sokarak dezenformasyona giritiklerini de belirten Bakan Kocamaz,  “Bilindii gibi operasyon 2 Austos günü sabah erken saatlerde gerçekleti. O sabah kimlerin gözaltna alnd henüz tam olarak bilinmiyorken, haberanaliz.net isimli internet sitesi, bu kirli yapnn medya yaplanmas olduunu itiraf eder gibi yaynlar yapt. Bu ibirlikçi sitede saat 07.12’de yaynlanan haberde, gözaltna alnan arkadalarn listesi ve bu isimlerin geçmilerine dair bilgiler detayl bir ekilde verildi. Hatta henüz gözaltna alnmam kiilerin isimleri dahi ilan edildi. Bu ibirlikçi site ile birlikte ayn ebekeye hizmet ettii bilinen bir baka internet sitesinde de ayn içerikte haberler yaynland” diye belirtti.

 

“Ellerinde hiçbir bilgi ve belge olmakszn bu ie kalktklar ortaya çkt”

 

Bandan beri, sürdürülen operasyonun kumpas olduunu dile getiren ve bu ihtimali göz önünde bulunduran çileri Bakanl’nn 22 Austos 2016 tarihinde Mersin’e müfetti göndererek yaplan ilemleri incelediini anlatan Bakan Kocamaz, “Müfetti incelemesi srasnda alnan ifadelerden, gözaltna alnan belediye bürokrat ve çalanlar ile ilgili Emniyetin bir inceleme ve aratrmasnn bulunmad ortaya çkt. Operasyon listesi, eski stihbarat ube Müdürü tarafndan hazrlanmt. Üstelik aratrma raporlarnn altnda imzas bulunan polis memurlarnn, kendilerine usulsüz ekilde iletilen istihbari raporlara ilikin bir aratrma ve tespitleri de yoktu. çileri Bakanl Müfettileri, yaptklar inceleme sonucunda Mersin Emniyet Müdürlüü eski stihbarat ube Müdürü, eski TEM Müdürü ve bir ksm personel hakknda adli ve idari soruturma yaplmas gerektii kararna vard. Müfetti raporu, 2 Austos günü gerçekletirilen operasyonu yapan emniyet personelinin, ellerinde hiçbir bilgi ve belge olmakszn bu ie kalktklarn ortaya koyuyordu. Müfetti incelemesi srasnda gözaltna alnan arkadalarmzla ilgili daha pek çok gerçek d iddiann antaj vastas olarak kullanld ortaya çkt” dedi.

 

Ayn zamanda sürdürülen karalama kampanyas dâhilinde sosyal medya hesaplarndan da ayn algnn yürütülmeye çalldn ve bu karalama kampanyas yürüten ahslarn da kimliinin deifre olduunu belirten Bakan Kocamaz, “Her ite bir hayr vardr. Eer Büyükehir Belediyemizin bürokrat ve çalanlarn yönelik bu aslsz iddialar gündeme gelmeseydi, Mersin’imizdeki bu ihanet ebekesi saman altndan su yürütmeye devam edecekti. Mahkeme karar ve çileri Bakanl Müfettilerinin incelemesi neticesinde, devlet kurumlarmza szmay baarm bu suç ebekesinin baz unsurlar deifre olmulardr. Bu er odan bütün yönleriyle aratrmak ve tüm unsurlaryla birlikte ortaya çkarmak devletimizin görevidir” diye konutu.

“Mahkeme Heyeti, Büyükehir davasndan yarglanan isimlerin FETÖ ile herhangi bir ilgi ve alakasnn bulunmad hükmüne vard”

FETÖ benzeri bir kumpas tekniiyle ahsna, Büyükehir Belediyesi’nin bürokrat ve çalanlarna yönelik davann Mays ay banda sona erdiini ve gözaltlar gerçekletiinde ‘Suçu olan en sert ekilde cezalandrlmaldr’ dediklerinin özellikle altn çizen Bakan Kocamaz, “Ne arkadalarmz ne de biz doru bildiimiz yoldan ayrlmadk. Bekledikleri tavizleri vermedik. Uzun aratrmalar sonucunda Cumhuriyet Savcs mütalaasn hazrlayarak yüce mahkemeye sundu. Töhmet altnda braklmaya çallan arkadalarmz hakknda ortaya atlan iddialar haksz bulundu. Bu arkadalarmzn hiç birinin FETÖ/Paralel Devlet Yaplanmas ile uzaktan yakndan ilgilerinin bulunmad gerçei ortaya çkt. Doal olarak Cumhuriyet Savcs arkadalarmzn beraatn istedi. Mahkeme Heyeti de Cumhuriyet Savcsnn gerçein ifadesi olan mütalaasna uyarak Büyükehir davasndan yarglanan isimlerin FETÖ ile herhangi bir ilgi ve alakasnn bulunmad hükme balad. Yüce Türk adaletinin amaz terazisi, kimin hakl kimin haksz oluunu bir kez ortaya çkard. lk günden beri kumpas olarak nitelendirdiimiz suçlamalarn gerçek d olduu Yüce Türk Adaleti tarafndan tescillendi. Kumpasçlarn, kriptolarn, millet dümanlarnn srt bir kez daha yere yapt” eklinde konutu.

 

“Ya devlet baa, ya kuzgun lee”

 

Yüce Türk Adaletinin adil ve cesur hâkim ve savclar sayesinde, 15 Temmuz sonrasndaki puslu havadan yararlanmak, ii sulandrmak, gerçekleri gölgelemek isteyenlerin hesabnn bir kez daha tutmadn, kurduklar tuzaklarn kendi balarna geçtiini vurgulayan Bakan Kocamaz, “Devletin çeitli kurumlarna szarak haksz suçlamalarla arkadalarmza hayat zindan eden alçaklar üzerinden devletimizi suçlayacak deiliz. Devlet bizim devletimizdir. Üç-be kendini bilmez yüzünden devletimizin ypranmasna asla izin vermedik, bundan sonra da vermeyeceiz. Bamszlmzn teminat olan devletimiz kutsalmzdr. Bizim anlaymz, ‘Ya devlet baa, ya kuzgun lee’ anlaydr. Ancak bu demek deildir ki, yaplan hakszlklar karsnda susup bekleyeceiz. Devletimiz içerisine çöreklenen ve henüz tam olarak temizlenemedikleri anlalan er odaklaryla kanunlar çerçevesinde sonuna kadar mücadele edeceiz. Önce Allah’a, sonra bize güvenen insanlarn güvenini boa çkartmayacaz” ifadelerine yer verdi.

 

“Allah dorularla beraberdir”

 

Mersin Büyükehir Belediye Bakan olarak halkn oylar ile yönetime gelip, halkn emanetine sahip çktklarn, halkn kendi haklarn güvenle emanet ettikleri kiiler olduklarn ve hata yapma lüksleri bulunmadn dile getiren Bakan Kocamaz, “Allah dorularla beraberdir. Her ne olursa olsun, kanun ve adalet dna çkmamak temel iarmz olmutur. Bunu sadece kendimize iar edinmi deiliz. Birlikte çaltmz tüm bürokratlarmz ve çalanlarmz da bunu bilir, buna göre hareket ederler. Yanl yapana tavizimiz yoktur. Bugüne kadar olmamtr, bundan sonra da olmayacaktr” diye belirtti.

 

“Çakallarn hükmü Bozkurtlar meydana çkncaya kadardr”

Dava sürecinde gazetelerine ve internet sitelerine suçlayc, aalayc manetler atarak Yüce Türk Adaletini yönlendirmeye çalan basn mensuplarnn u an ortalkta olmadklarn, seslerinin ksldn belirten Bakan Kocamaz, “Çakallarn hükmü Bozkurtlar meydana çkncaya kadardr. Bozkurtlar her zaman dorunun, güzelin, adaletin yanndadr. Tanr Da kadar Türk, Hira Da kadar Müslüman olan Bozkurtlar, bir tek Allah’tan korkarlar. Bu nedenle de kul hakkna riayet ederler. Haklarnn yenilmesine de asla müsaade etmezler. Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner demi atalarmz. Dava asl imdi balyor. Bozkurt’un sabrn snayanlar sonuçlarna da katlanacaklar. Veyl kul hakkna girenlere. Veyl Bozkurt’u hafife alanlara. nananlar için biri bu dünyada dieri kyamet günü olmak üzere adalet terazisi iki kez kurulur. Biz hakkmz hem bu dünyada Yüce Türk Adaletine güvenerek arayacaz, hem de o büyük hesap gününde yakalarna yapacaz. Bir kere daha ifade etmek isterim ki, Ülkücüden ne Apo’cu çkar, ne de FETÖ’cü. Bozkurt özgürlüüne dükündür. Kaplan terbiye edip sirk maymununa çevirebilirsiniz, ama Bozkurt’u asla. Bu da böyle biline” dedi.

 

 


BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

SON DAKİKA HABERLER

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık