solyanreklam
sagreklam

Basına ve Kamuoyuna Önemle Duyurulur

Basına ve Kamuoyuna Önemle Duyurulur

Basına ve Kamuoyuna Önemle Duyurulur
  • 08 Mart 2018, Perşembe 0:00

06.02.2018 tarihinde Mersin Büyükehir Belediye Meclisi tarafndan görüülerek kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazm mar Plan Revizyonu yaam kalitesini yükselten, modern ve bilimsel kent kriterlerini hayata geçirmek için attmz çok önemli bir admdr.

Bir kent için nazm imar plan adeta anayasadr. Bu güne kadar yaplm bütünsel bir plan bulunmayan, donat alanlar eksik, ulam sorunlar olan, bir planlama vizyonu olmadan gelien Mersin kentinde yllardr birikmi sorunlara çözüm getirecek bir revizyon plan yaplmtr.

Ancak bu süreçte gördüümüz kadaryla baz sivil toplum kurulular plann bütünsel bir deerlendirmesini yapmadan açklamalarda bulunmaktadrlar.

Bu planla merkez ilçenin tamam ele alnarak planlama çalmalar balatlm, ancak Tarm Bakanl ve DS görülerinin gelmemesi nedeniyle Mersin’in de önünü açmak adna iki etap halinde onaylanmasna karar verilmitir. Kurum görülerinin gelmemesi sebebiyle bu aamada yalnzca 1. Etap planlar onaylanm olsa da planlama sürecinde iki etap da birlikte deerlendirilmi, konut ve çalma alanlarnn birliktelii düünülerek kararlar üretilmitir.

Yaplan bu planla Mersin’de eski dönemlerde yaplm uygulamalarla üstü kapatlan dereler açk kanal haline getirilerek çevresi yeil alan olarak planlanmtr. Bu süreçte ilçe belediyeleri ile birlikte karar alnm, Mersin için önemli ölçüde can ve mal kaybna yol açan bu sorunun tekrarn önlemek için ne gerekiyorsa yaplmas hedeflenmitir.

Planla ilgili bir baka eletiri de tarm alanlarnn imara açlmas konusudur. Bu kentte 1/100.000 ölçekli planlarn yapm sürecinde ilgili bakanlklardan gerekli izinler alnm, Mersin’in kentsel dinamikleri dikkate alnarak, bütün kentin katlm, sivil toplum örgütleri, meslek odalar ve üniversiteler ile yaplan toplantlar neticesinde kentin tarm anayasas çizilmi, Çevre ve ehircilik Bakanl’ndan gerekli onaylar da alnarak tarm alanlar ve çalma alanlar belirlenmitir.

Daha önce yaplan planlarla parsel bazl belirlenen younluk kararlar bütüncül olarak ele alnm, parsel baznda deil mersin ili genelinde dengeli ve salkl bir ekilde datlmtr.

Yine kamuoyunda imar planna yaplan bir baka eletiri de belli bölgelere trafik younluu getirmesidir. Mersin ili ulam düzenlemeleri daha önce onaylanan Ulam Master Plan ile belirlenmi kararlardr. Bu kararlar da Revizyon Nazm Planna ana balklar halinde ve bütüncül olarak yanstlmtr. Ulam Master Planyla alnan en önemli kararlardan birisi de 16 km’lik rayl sistem projesidir. Bu projenin hayata geçmesiyle trafik sorunun büyük ölçüde önüne geçilecektir.

Eski 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planlar arasndaki uyumsuzluklara son getiren, bütüncül bir yaklamla ele alnan, takna neden olan derelerin slahnn önünü açan, sosyal donat alanlarn arttrmak gibi önemli kararlar getiren Nazm mar Plan; Kentin yllardr birikmi sorunlarna çözüm bulmay, bugüne kadar parçacl yaplm planlar bütünsel bir hale getirmeyi, depreme dayanksz, eskimi ve salksz dokunun yenilenmesini ve Mersinlilerin hak ettii yaam standardna uygun bir kentte yaamalarn salamay amaç edinmitir.

ehrin 50 yllk birikmi sorunlarna çözüm bulmak amacyla yaptmz imar plan revizyonunda maddi hatalar ve eksikler de olabilir. Planlar onaylandktan sonra yasalarca belirlenmi olan ask sürecinde her vatandan bu plana itiraz etme hakk bulunmaktadr.

Mersin Büyükehir Belediyesi olarak hiçbir önyarg ya da alnganlk göstermeden yaplan her itiraz ve eletiriyi dikkate alacaz ve bunu plan daha iyi hale getirmek için bir frsat olarak deerlendireceiz. Bu aamada her gelen itiraz deerlendirilecek ve hemerilerimiz herhangi bir hak kaybna uratlmadan bu süreç alacaktr.

9 Mart 2018 tarihli tiraz süresinin bitiminden sonra da plan hakknda bilgi almak isteyen hemerilerimize bu hizmet verilmeye devam edilecek olup, halkmzn endie duymamas gerektiini bildiririz.

tiraz etmemi olsa dahi halkmzn madur edilmeyeceini, haklarnn korunacan Mersin Büyükehir Belediyesi olarak taahhüt ederiz.

12 Mart 2018 pazartesi gününden itibaren meslek odalar sivil toplum örgütleri üniversiteler muhtarlar ve kanaat önderleri ile deerlendirme ve istiare yapmak üzere yeniden bir araya geleceimizi ve slogan “birlikte yönetelim, birlikte büyütelim” olan bir büyükehir belediye bakannn idaresindeki yönetimin; meslek odalar, sivil toplum örgütleri ve hemerilerimizin her türlü hakl itirazn dikkate alacan kamuoyuna saygyla duyururuz.

 


BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

SON DAKİKA HABERLER

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık