solyanreklam
sagreklam

Ağustos Ayı Meclis Gündemi

Ağustos Ayı Meclis Gündemi...

Ağustos Ayı Meclis Gündemi
  • 26 Temmuz 2018, Perşembe 10:59

Ağustos Ayı Meclis Gündemi

 

ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

 

           5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. nci Maddesi gereğinceBelediyemiz Meclisinin AĞUSTOS Ayı toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03 AĞUSTOS 2018 Cuma günü saat 16.00`da Belediyemiz Meclis Salonunda toplanması uygun görülmüştür.

 

 

Sıra    G     Ü     N    D     E     M            : 

   -      Yoklama ve açılış.

  -       Meclise bilgi verilecek konuların sunumu.

         Meclise sunulan önergeler ile gündeme ilave edilecek konuların 

           Görüşülmesi.                                               

   -       Temmuz ayı karar özetlerinin Meclisin bilgisine sunulması ve oylanması.  

            

1-   Adıyaman Belediyesi Kültürel ve Sportif Faaliyetler Derneğinin nakdi yardımla

İlgili talebi,

2-   Bilgi İşlem Müdürlüğünün Sokağa İsmi Verilmesi ile ilgili talebi,

 

  3-   Zabıta Müdürlüğünün Sabit Semt Pazarı yerinin kurulması ile ilgili talebi,

 

  4- 20.06.2018 tarih ve 4659 sayılı Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü yazısı ile Adıyaman Merkez Eskisaray Mahallesi 204 ada 16 ve 17 parseller arasında bulunan 12 metrelik imar yolunun iptali hakkında karar alınması talebi.  

  5- 10.07.2018 tarih ve 11054 sayı ile kayıtlı dilekçe ile mevcut imar planında kısmen E(Yapı Emsali):1.50, Yençok:5 kat konut alanında, kısmen de E(Yapı Emsali):0.90, Yençok:3 kat konut alanında olan Adıyaman Merkez Karapınar Mahallesi 3091 ada 10, 11 ve 12 nolu parsellerin E(Yapı Emsali):1.15, Yençok:9 kat konut alanı kullanımına dönüştürülmesi için hazırlanmış olan imar planı değişikliği hakkında karar alınması talebi.  

   6- 02.07.2018 tarih ve 10606 sayı ile kayıtlı dilekçe ile mevcut imar planında E(Yapı Emsali):0.90, Yençok:3 kat konut alanında olan Adıyaman Merkez Eskisaray Mahallesi 209 ada 3 parselin batı yönüne 12 metrelik imar yolu planlanarak taşınmazın E(Yapı Emsali):1.20, Yençok:4 kat Özel Eğitim Alanı kullanımına dönüştürülmesi için hazırlanmış olan uygulama imar planı değişikliği hakkında karar alınması talebi.  

   7- 12.06.2018 tarih ve 9806 sayı ile kayıtlı dilekçe ile mevcut imar planında kısmen Ayrık Nizam 3 kat konut alanında, kısmen de Bitişik Nizam 6 kat konut alanı kullanımında olan Adıyaman Merkez Fatih Mahallesi 719 ada 224 parselin E(Yapı Emsali):1.75, Yençok:6 kat konut alanı kullanımına dönüştürülmesi için hazırlanmış olan imar planı değişikliği hakkında karar alınması talebi.  

  8- 29.06.2018 tarih ve 10547 sayı ile kayıtlı dilekçe ile mevcut imar planında Bitişik Nizam 9 kat ticaret+konut alanı kullanımında olan Adıyaman Merkez Eskisaray Mahallesi 196 ada 3 parselin Taban Alan Katsayısının (TAKS) sınırlandırılmaması için hazırlanmış olan imar planı değişikliği hakkında karar alınması talebi.  

  9-02.07.2018 tarih ve 10604 sayı ile kayıtlı dilekçe ile mevcut imar planında KAKS:1.20, Ayrık Nizam 4 kat konut alanı kullanımında olan Adıyaman Merkez Bahçecik Mahallesi 417 ada 1 ve 2 parsellerin güneyinde bulunan ada ayırma çizgisi iptal edilerek 1 parselin güneyine kaydırılması için hazırlanmış olan imar planı değişikliği hakkında karar alınması talebi.

 

  10- 29.06.2018 tarih ve 10549 sayı ile kayıtlı dilekçe ile mevcut imar planında Bitişik Nizam 9 kat ticaret+konut alanı kullanımında olan Adıyaman Merkez Barbaros Mahallesi 871 ada 6 ve 7 parsellerin Taban Alanı Kullanımı Yapı Yaklaşma Mesafelerine Taşmamak Kaydıyla Serbesttir şeklinde plan notu eklenmesi için hazırlanmış olan imar planı değişikliği hakkında karar alınması talebi.  

  11- 12.06.2018 tarih ve 9808 sayı ile kayıtlı dilekçe ile mevcut imar planında kısmen Ayrık Nizam 3 kat konut alanında, kısmen Ayrık Nizam 4 kat konut alanı kullanımında olan Adıyaman Merkez Eskisaray Mahallesi 2034 ada 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23 parsellerin kuzeyine 5 metrelik imar yolu planlanarak, taşınmazların E(Yapı Emsali):1.50, Yençok:6 kat konut alanı kullanımına dönüştürülmesi için hazırlanmış olan imar planı değişikliği hakkında karar alınması talebi.  

  12- 14.06.2018 tarih ve 9900 sayı ile kayıtlı dilekçe ile mevcut imar planında E(Yapı Emsali):1.10, Yençok:5 kat konut alanında olan Adıyaman Merkez Altınşehir Mahallesi 1841 ada 14 parselin E(Yapı Emsali):1.10, Yençok:5 kat ticaret+konut alanı kullanımına dönüştürülmesi için hazırlanmış olan imar planı değişikliği hakkında karar alınması talebi.  

  13-29.06.2018 tarih ve 10504 sayı ile kayıtlı dilekçe ile mevcut imar planında E(Yapı Emsali):1.00, Ayrık Nizam 4 kat konut alanı kullanımında olan Adıyaman Merkez Yenimahalle 2564 ada 3, 4 ve 5 parsellerin E(Yapı Emsali):1.00, Yençok 5 kat konut alanı kullanımına dönüştürülmesi için hazırlanmış olan imar planı değişikliği hakkında karar alınması talebi.  

   14-29.06.2018 tarih ve 10506 sayı ile kayıtlı dilekçe ile mevcut imar planında Bitişik Nizam 5 kat ticaret+konut alanında olan Adıyaman Merkez Eskisaray Mahallesi 1175 ada 96 ve 380 parsellerin kısmen Bitişik Nizam 5 kat ticaret+konut alanına, kısmen de Ayrık Nizam 3 kat konut alanı kullanımına dönüştürülmesi için hazırlanmış olan imar planı değişikliği hakkında karar alınması talebi.  

  15- 23.07.2018 tarih ve 11648 sayı ile kayıtlı dilekçe ile Adıyaman Merkez Kayalık Mahallesi 3632 ada 2 ve 3 parsellerin Ayrık Nizam 3 kat konut alanından Ayrık Nizam 4 kat konut alanına dönüştürülmesi istenilmiştir. 

  16-23.07.2018 tarih ve 11646 sayı ile kayıtlı dilekçe ile Adıyaman Merkez 104 ada 12 parsel (56 Evler) maliki olduğu belirtilerek, söz konusu taşınmazın dilekçe ekinde sunulan krokiye uygun olarak zeminde, inşaat yüksekliğinde ve üst katlarda gerekli inşaat yoğunluğunun sağlanması hususunda gereğinin yapılması istenilmiştir. 

  17- 19.07.2018 tarih ve 11441 sayı ile kayıtlı dilekçe ile Adıyaman Merkez Sümerevler Mahallesi 711 nolu ada içerisinde bulunan ruhsatlı yapının bulunduğu 7 metrelik imar yolunun 10 metreye çıkartıldığı belirtilmiştir. Ada içerisinde bulunan 119 nolu parseldeki yapı üzerinde ek kart yapılacağından yol genişlemesinden dolayı imar çapı alınamadığı belirtilmiştir. Parselin ön bahçe mesafesinin değiştirilmesi istenilmiştir. 

  18-20.07.2018 tarih ve 11566 sayı ile kayıtlı dilekçe ile Adıyaman Merkez Yenimahalle 1079 ada 112 parselinin cephe aldığı 10 metrelik imar yolunun 12 metreye çıkarıldığı belirtilmiştir. 10 metrelik imar yoluna cepheli olan ruhsatlı yapıların istikametine uyulması için 5 metrelik ön bahçe mesafesinin iptal edilmesi istenilmiştir. 

  19- 10.03.2018 tarih ve 11058 sayı ile kayıtlı dilekçe ile Adıyaman Merkez Ulucami 880 parsel de bulunan iş yerinin imar revizyonunda mağduriyetinin giderilmesi istenilmiştir. 

  20- 11.07.2018 tarih ve 11077 sayı ile kayıtlı dilekçe ile Adıyaman Merkez Yeşilyurt Mahallesi 2697 ada 13 parselin kuzey doğu yönündeki imar yolu iptal edildiği belirtilerek söz konusu taşınmazının emlak değerinin düştüğü bu durumun mağduriyete neden olduğu belirtilmiştir. Söz konusu değişikliğin iptal edilerek değişiklik öncesi imar durumuna dönülmesi istenilmiştir. 

  21- 10.07.2018 tarih ve 11063 sayı ile kayıtlı dilekçe ile Adıyaman Merkez Yeşilyurt Mahallesi 2696 ada 165 parselin bulunduğu yapının doğusunda bulunan park ve yol iptale edilerek konut alanına dönüştürüldüğü belirtilmiştir. Söz konusu değişikliğin mağduriyete neden olduğu belirtilerek değişikliğin iptal edilerek değişiklik öncesi imar durumuna dönülmesi istenilmiştir.  

   22- 04.07.2018 tarih ve 10733 sayı ile kayıtlı dilekçe ile Adıyaman Merkez Bahçelievler Mahallesi 769 ada 18 parsel arasına ada ayırma çizgisi konularak taşınmazının inşaat yoğunluğunun düştüğü belirtilmiştir. Söz konusu değişikliğin mağduriyete neden olduğu belirtilerek değişikliğin iptal edilerek değişiklik öncesi imar durumuna dönülmesi istenilmiştir.

 

23-04.07.2018 tarih ve 10734 sayı ile kayıtlı dilekçe ile Adıyaman Merkez Bahçelievler Mahallesi 769 ada 17 parsel arasına ada ayırma çizgisi konularak taşınmazının inşaat yoğunluğunun düştüğü belirtilmiştir. Söz konusu değişikliğin mağduriyete neden olduğu belirtilerek değişikliğin iptal edilerek değişiklik öncesi imar durumuna dönülmesi istenilmiştir.  

   24- 03.07.2018 tarih ve 10709 sayı ile kayıtlı dilekçe ile Adıyaman Merkez Karapınar Mahallesi 3305 ada 1 parselin mevcut imar planında E(Yapı Emsali):1.00, Hmax(Azami Yükseklik):24.50 metre yapılaşma koşullu konut alanı kullanımında olduğu belirtilmiştir. Kent Bütünü İmar Planı Çalışması kapsamında taşınmazının tamamı park alanı olarak yeniden planlandığı belirtilmiştir. Söz konusu değişikliğin iptal edilerek değişiklik öncesi imar durumuna dönülmesi istenilmiştir. 

    25- 29.06.2018 tarih ve 6877 sayı ile kayıtlı dilekçe ile Adıyaman Merkez Kayalık Mahallesi 480 ada 11 parsele imar çapı alamadığı belirtilmiştir. Taşınmazının bulunduğu adada inşaat yapılabilmesi için (E)sembolünün konulması istenilmiştir.  

   26- 24.07.2018 tarih ve 11686 sayı ile kayıtlı dilekçe ile Adıyaman Merkez Eskisaray Mahallesi 2082 ada 1 parselin 2772.75 m²'lik hisseli bir taşınmaz olduğu imar planında Sosyal Kültürel tesis olarak planlandığı belirtilmiştir. İmar uygulamasından sonra 2247 m² kısmın adına geri kalan kısmın 475 m²'lik alanın ise 41 kişi adına tescili yapıldığı belirtilmiştir. Taşınmazının güneyinde bulunan güneyinde bulunana Dini Tesis alanı ile Sosyal Kültürel Tesis alanının mülkiyet sahiplerinin rızası olmadan yer değiştirildiği belirtilmiştir. Söz konusu değişikliğin iptal edilerek değişiklik öncesi imar durumuna dönülmesi istenilmiştir.  

    27-24.07.2018 tarih ve 11680 sayı ile kayıtlı dilekçe ile mevcut imar planında kısmen 8 ve 12 metrelik imar yolunda, kısmen park alanında, kısmen Orta Okul Alanında ve kısmen de E(Yapı Emsali):1.00 Yençok:4 kat konut alanında olan Adıyaman Merkez Yunus Emre Mahallesi 649 ada 12 parselde bulunan Orta Okul Alanı Konut Alanına, Konut Alanı ise Ortaokul Alanı olarak yeniden planlanması için hazırlanmış olan imar planı değişikliği hakkında karar alınması talebi. 

   28-08.06.2018 tarih ve 9643 sayı ile kayıtlı dilekçe ile koruma amaçlı imar planında 3 kat ticaret olan Adıyaman Merkez Ulu Cami Mahallesi 882 ada 11 ve 12 parsellerde bulunan çıkmaz sokağın bir kısmının ticaret alanına ilave edilmesi için hazırlanmış olan imar planı değişikliği hakkında karar alınması talebi.  

  29-03.07.2018 tarih ve 10661 sayı ile kayıtlı dilekçe ile Adıyaman Merkez Turgut Reis Mahallesi 478 adaya ait vaziyet planının onaylanması talebi.

 

  30-04.07.2018 tarih ve 7059 sayı ile kayıtlı dilekçe ile Adıyaman Merkez Bahçelievler Mahallesi 771 adaya ait vaziyet planının onaylanması talebi.

 

31-Dilek ve temenniler

 

Oluşturulma Tarihi : 26.07.2018

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

SON DAKİKA HABERLER

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık