solyanreklam
sagreklam

AFYONKART´A BÜYÜK İLGİ

Afyonkarahisar´a toplu ulaşımda yeni bir anlayış getiren Afyonkarahisar Belediyesi Şirketi Yüntaş A.Ş. tarafından hizmete alınan halk otobüsleri halkımızdan büyük ilgi görüyor.Halk otobüslerinin hizmet vermesiyle birlikte Afyonkarahisar´da gerek araç,

AFYONKART´A BÜYÜK İLGİ
  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi 16:47

AFYONKART’A BÜYÜK �LG�

EKONOM�K VE KONFORLU ULA�IM AFYONKARAH�SAR’I SARIYOR

            Afyonkarahisar’a toplu ula��mda yeni bir anlay�� getiren Afyonkarahisar Belediyesi �irketi Yünta� A.�. taraf�ndan hizmete al�nan halk otobüsleri halk�m�zdan büyük ilgi görüyor.Halk otobüslerinin hizmet vermesiyle birlikte Afyonkarahisar’da gerek araç, gerekse yolculuk konforundaki de�i�ime dikkat çeken vatanda�lar An�tpark önü ve otobüs i�letmesinde bulunan kart ç�karma merkezlerine ak�n ediyor. Toplam 18 güzergâhta hizmet verdiklerini ifade eden yetkililer, �imdilik günlük ortalama 10 bin vatanda��m�z�n toplu ula��m araçlar�ndan faydaland���n� ifade etti.

 

KART K���SELLE�T�RME VE TEM�N MERKEZLER�NE YO�UN �LG�

          Vatanda�lar, kart ç�karma merkezlerimize gelerek Tam kart, �ndirimli (Ö�renci) Kart, Abone Kart, Ö�renci Abone Kart, ayn� anda 2-3-5 bini�lik ‘kullan at kart’ gibi Afyonkart çe�itlerinden en uygun kart� temin edebiliyor. Ayr�ca ki�iselle�tirme yapt�r�lan Afyonkart’lara Yünta� A.� ait olan Yünta� Selçuklu TP, Yünta� Fatih OPET, Yünta� Mecidiye TP istasyonlar�ndan yükleme yap�labiliyor. Akaryak�t istasyonlar�nda ayr�ca Tam Kart sat��� dolumu ile 2-3-5 bini�lik ‘kullan at’ kart sat��� yap�l�yor. �limize 22 �ubesiyle hizmet veren Söz Toplu Tüketim Marketlerinde de Tam Kart sat��� ve dolumu ile 2-3-5 bini�lik kullan at kart sat��� yap�l�yor.

 ��TE AFYONKART ÖZELL�KLER�

Tam Kart: Herhangi bir evrak gerekmemektedir. Tam kart ücreti 15TL. Bu kartla bini� yapan vatanda��m�z bir bini�i 2 TL’dir. 45 Dakika içerisinde aktarma ücretsizdir. Tam Kart sahibi yolcular�n kartlar�na para yüklemesini dolum noktalar�ndan yapmalar� gerekiyor.

�ndirimli (Ö�renci) Kart: �stenen belgeler; kimlik fotokopisi ve 2 adet vesikal�k foto�raf. (Son alt� ay içerisinde çekilmi�) Ö�renci Belgesi (Okuldan Onayl� veya E- Devlet ç�kt�s�), �ndirimli kart ücreti 15 TL’dir. Ö�renci bu kartla bini� yaparsa bini� 1,75 TL’dir. 45 Dakika içerisinde aktarma ücretsizdir. �ndirimli (Ö�renci) Kart sahibi yolcular�n kartlar�na para yüklemesini dolum noktalar�ndan yapmalar� gerekiyor.

Abone Kart: �stenen belgeler; kimlik fotokopisi 2 adet vesikal�k foto�raf. (Son alt� ay içerisinde çekilmi�) Abone kart ücreti 15 TL’dir. Abone Kart� alan ki�inin bir ay boyunca s�n�rs�z bini� hakk� vard�r. Abone kart ayl�k fiyat� 110 TL’dir. 45 Dakika içerisinde aktarma ücretsizdir. Abone kart�n sahibi bir ay sonunda sahibi oldu�u karta 110 lira kar��l���nda bir ayl�k s�n�rs�z bini� için dolum noktalar�ndan yükleme yapmas� gerekiyor.

Ö�renci Abone Kart: �stenen belgeler kimlik fotokopisi 2 adet vesikal�k foto�raf. (Son alt� ay içerisinde çekilmi�) Ö�renci Belgesi (Okuldan Onayl� veya E-Devlet ç�kt�s�) Ö�renci Abone Kart ücreti 15 TL’dir. Ö�renci Abone kart� alan ö�rencinin 1 ay boyunca s�n�rs�z bini� hakk� vard�r. Ö�renci Abone Kart 1 ayl�k fiyat� 80 TL’dir. Ö�renci Abone Kart sahibinin bir ay sonunda sahibi oldu�u karta 80 lira kar��l���nda bir ayl�k s�n�rs�z bini� için dolum noktalar�ndan yükleme yapmas� gerekiyor.

Ücretsiz Kart (65 Ya� Üzeri): �stenen belgeler kimlik fotokopisi 2 adet vesikal�k foto�raf. (Son alt� ay içerisinde çekilmi�) Kart ücreti 15 TL’dir.

Ücretsiz Kart (Gazi ve �ehit Yak�nlar� için): �stenen belgeler kimlik fotokopisi 2 adet vesikal�k foto�raf. (Son alt� ay içerisinde çekilmi�), Gazi ve �ehit yak�n� kart fotokopisi. Kart ücreti 15 TL’dir.

Ücretsiz Kart (Engelli ve Engelli Refakatçi için): �stenen belgeler kimlik fotokopisi 2 adet vesikal�k foto�raf. (Son alt� ay içerisinde çekilmi�), engel durumunu gösterir rapor fotokopisi. Kart ücreti 15 TL’dir. Raporunda refakatçi hakk� varsa 1 adet refakatçi kart� verilir. Refakatçi kart� alacak ki�inin de kimlik fotokopisi ve 2 adet vesikal�k foto�raf� gerekmektedir.

 


BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

SON DAKİKA HABERLER

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık