solyanreklam
sagreklam

Ağustos Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Gündemi

Ağustos Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Gündemi

Ağustos Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Gündemi
  • 10 Ağustos 2018, Cuma 0:00
10.08.2018
1- Park ve BahçelerDairesi Başkanlığı tarafından yapılacak olan; “Pardalık Tahta Alım” işine ait ihalenin; 2018 yılı için % 50, 2019 yılı için % 50 ödenek dilimleri kapsamında yapılması hususuna ilişkin Park ve BahçelerDairesi Başkanlığının yazısı.
 
2- Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” başlığıyla Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve faydalanıcı kurum olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde “İklim Hareketi İçin Değişime Güç Ver”' projesi kapsamında 18 - 21 Eylül 2018 tarihleri arasında Danimarka’nın Kopenhag şehrine inceleme ziyareti yapmak üzere ekli listedeki heyetin görevlendirilmesi hususuna ilişkin Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
3- Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 119’uncu maddesi ve devamında yer alan hükümler ile 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun’da yapılan değişiklik gereğince; % 10'luk katkı payı desteği için alınan Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/05/2015 tarih ve 542, 16/05/2016 tarih ve 658 - 659, 18/10/2016 tarih ve 1291, 14/08/2017 tarih ve 850, 19/12/2017 tarih ve 1389, 15/01/2018 tarih ve 89 sayılı kararlarının iptal edilmesi hususuna ilişkin Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
4- Mülkiyeti Bozkurt Belediyesine ait Bozkurt ilçesi, İnceler Mahallesi, 10195 no.lu (268,00 m²) parselin düğün salonu ve sosyal tesis yapılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesinin (d) bendine göre Belediyemiz adına bedelsiz devir alınması hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı
 
5- Mülkiyeti Pamukkale Belediyesi adına kayıtlı Pamukkale ilçesi, Pamukkale Mahallesi, tapunun 1 paftasında bulunan 1372 no.lu (1.070,00 m²) parselin mezarlık olarak kullanmak amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75’inci maddesinin (d) bendine istinaden Belediyemiz adına bedelsiz devir alınması hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
6- Mülkiyeti Belediyemize ait Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun Çakmak Mahallesi, 172 ada 2 no.lu (1.442,00 m²) "Çarşı" ve 3 no.lu (3.240,00 m²) "Pazaryeri" planlı parseller ile tapunun Hallaçlar Mahallesi, 7998 ada 2 no.lu (4.326,87 m²) "BHA Çok Amaçlı Park ve Pazaryeri" planlı parsellerin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75’inci maddesinin (d) bendine göre Merkezefendi Belediyesi adına, imar planı amacı doğrultusunda kullanılmak üzere 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesi ve Merkezefendi Belediye Başkanlığı ile protokol imzalamak üzere Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı
 
7- Mülkiyeti Acıpayam Belediyesi adına kayıtlı, Acıpayam ilçesi, Kuyucak Mahallesi, 2585 no.lu (932,00 m²) parselin mezarlık olarak kullanmak amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesinin (d) bendine istinaden Belediyemiz adına bedelsiz devir alınması hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı.

8-
İleri Kuruyemiş Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin, tapuda Tavas ilçesi, Samanlık Mahallesi, M22D17D, M22D22A no.lu paftalarında bulunan, 887 ada 5-6-7 no.lu parseller ile ilgili hazırlatmış olduğu 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

9- Bozkurt Belediye Meclisinin 02/04/2018 tarih ve 24 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Bozkurt ilçesi, Alikurt Mahallesi, 1439, 1440, 1443 no.lu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-24363,1 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

10- Ali Yıldız Otomotiv İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, tapunun Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Şirinköy Mahallesi, Yuvalı Armutluk mevkii, M22a21c1a pafta, 5961 ada 5 no.lu parselle ilgili hazırlattığı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

11- Babadağ Belediye Meclisinin 02/02/2018 tarih, 2018/8 sayılı kararı ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/03/2018 tarih, 377 sayılı kararı ile kabul edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-16388,5 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı, Denizli ili, Babadağ ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, tapunun 21-14 pafta, 2578 parsel ve çevresi ile ilgili 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine, kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirildiği Babadağ Belediye Meclisinin 06/07/2018 tarih ve 2018/26 sayılı kararının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

12- Acıpayam Belediye Meclisinin 09/07/2018 tarih ve 78 sayılı kararı ile kabul edilen; Acıpayam ilçesi, Akalan Mahallesi'nde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-7140,7 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

13- Buldan Belediye Meclisinin 01/06/2018 tarih ve 2018/82 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Buldan ilçesi, Yenicekent Mahallesi, 282 ada 13 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-3913,2 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

14-
Acıpayam Belediye Meclisinin 09/07/2018 tarih ve 79 sayılı kararı ile kabul edilen; Acıpayam ilçesi, Yazır Mahallesi'nde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-7146,2 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

15- İl Sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine Buldan ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 257 ada 5 ve 6 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

16- Çivril Belediye Meclisinin 02/04/2018 tarih, 51 sayılı kararı ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/04/2018 tarih, 456 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çivril ilçesi, Çatlar Mahallesi, 73 ada 30, 31, 32 ve 33 no.lu parseller ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1158,38 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirildiği Çivril Belediye Meclisinin 03/07/2018 tarih ve 91 sayılı kararının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

17- Serinhisar Belediye Başkanlığının talebi üzerine, Denizli ili, Serinhisar ilçesinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

18- Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Eskihisar Mahallesi, 6560 ada 1 no.lu parsel, 6561 ada 1 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili 1/5.000 ölçekli ve 1/1.000 ölçekli Laodikeia Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

19-
Mehmet Karakaya ve Şevket Yavuz’un; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun Yeşilyurt Mahallesi, M22A22A3A pafta, 4154 ada, 1, 2 ve M22A22A4B pafta, 4130 ada 3 no.lu parseller ile ilgili hazırlattığı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

20- Aysan Dekoratif Raf Sistemleri İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Şahin Tin’in; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Şemikler Mahallesi, 361 ada 1 no.lu, 1920, 1921, 1922 no.lu; 7994 ada 1 ve 2 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlattığı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

21-
Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının talebi üzerine Denizli ili, Bozkurt ilçesi, İnceler Mahallesi, 9522 ve 10195 parseller ile ilgili hazırlanan, 1/2.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

22- Serinhisar Belediye Meclisinin 11/07/2018 tarih ve 42 sayılı kararıyla kabul edilen, Serinhisar ilçesi, Yatağan Mahallesi, 649 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-2408,60 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

23-
Pamukkale Belediye Meclisinin 04/07/2018 tarih ve 2018/196 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Karşıyaka Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşacak tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitle durumları ile yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,568 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

24- Sarayköy Belediye Başkanlığının 04/06/2018 tarih ve 56 sayılı meclis kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Bala Mahallesinde, 30L-IVd imar paftasında kalan alanın içerisinde trafo yeri olarak ayrılan alan için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-882,24 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

25- Denizli ili, Pamukkale ilçesi tapunun Bağbaşı Mahallesi, Köyüstü mevkii, M22D03B3D pafta, 458 ada, 2 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

26- Sarayköy Belediye Başkanlığının 04/06/2018 tarih ve 57 sayılı meclis kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Bala Mahallesi, Hasköy ve Havuz Caddesi mevkiinde tapunun 494 ada, 6 no.lu parselde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-882,26 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

27- Pamukkale Belediye Meclisinin 02/08/2018 tarih ve 2018/221 sayılı kararı ile kabul edilen; tapunun Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, M22A23A1A pafta, 3345 ada, 8 no.lu parseli ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,582 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
28- İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi ve Denizli İdare Mahkemesinin 2017/798 Esas, 2018/446 Karar no.lu kararı doğrultusunda; tapunun Tavas ilçesi, Solmaz Mahallesi, 3991 no.lu parseli ile ilgili hazırlanan 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
29- Pamukkale Belediye Meclisinin 02/08/2018 tarih ve 2018/219 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Zeytinköy Mahallesi, 3682 ada, 7 no.lu parselde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,578 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
30- Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/07/2018 tarih ve 686 sayılı kararının tashihine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
31- Çivril Belediye Meclisinin 03/07/2018 tarih ve 90 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çivril ilçesi, Kızılcasöğüt Mahallesi, 78 ada, 3 no.lu parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1158,41 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
32- Pamukkale Belediye Meclisinin 02/08/2018 tarih ve 2018/220 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kınıklı Mahallesi, 6135 ada, 3 no.lu parselde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,571 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
33- Denizli ili, Çivril ilçesi, Aşağı Mahallesi, 148 ada 38 ve 39 no.lu parseller ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1158,15 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine açılan dava sonucunda, Denizli İdare Mahkemesinin 21/06/2018 tarih ve 2017/1900 Esas, 2018/814 Karar sayılı kararı ile iptal edilmiş olduğundan Çivril Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 61 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
34-Beyağaç Belediyesinin 03/08/2018 tarih ve 36 sayılı meclis kararı ile kabul edilen 2018 yılı ek ödeneğinin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37’nci maddesi gereğince görüşülmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.

35- Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/04/2018 tarih ve 449 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Honaz ilçesi, Ovacık Mahallesi’nde Toplu Konut Alanı amaçlı hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-15965,6 - UİP-18846,20 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planına askı süreci içerisinde yapılan itirazın incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
  
36- Pamukkale Belediye Meclisinin 04/07/2018 tarih, 2018/204 sayılı kararıyla onaylanan, UİP-28803,1 PİN Numaralı Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 3334 ve 3336 adalar ve çevresi ile ilgili 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
37- Pamukkale Belediye Meclisinin 04/07/2018 tarih ve 2018/195 sayılı kararı ile kabul edilen; Atalar Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kuyupınar Mahallesi, 2353 ada 1, 2, 2354 ada 1, 2, 3, 4, 12, 2935 ada 1, 2, 3, 10 no.lu parsellerde kitlelerin belirlenmesi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,566 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
38- Pamukkale Belediye Meclisinin 06/11/2014 tarih ve 2014/185 sayılı, 07/05/2015 tarih ve 2015/237 sayılı, 06/08/2015 tarih ve 2015/333 sayılı, 06/08/2015 tarih ve 2015/332 sayılı, 08/12/2015 tarih ve 2015/488 sayılı, 04/02/2016 tarih ve 2016/62 sayılı, 05/04/2016 tarih ve 2016/138 sayılı, 03/08/2016 tarih ve 2016/285 sayılı, 03/08/2016 tarih ve 2016/288 sayılı, 04/08/2016 tarih ve 2016/291 sayılı, 04/08/2016 tarih ve 2016/292 sayılı, 04/08/2016 tarih ve 2016/295 sayılı, 06/10/2016 tarih ve 2016/356 sayılı, 04/01/2017 tarih ve 2017/38 sayılı kararlarının onanması talebi ve itirazların değerlendirilmesine hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
39- Denizli Büyükşehir İmar Yönetmeliği’nin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. 
 
40- Demka Kimya ve Kimyevi Maddeler San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin, Denizli ili, Honaz ilçesi, tapunun Gürlek Mahallesi, Gürleyik mevkii, M22B16C1B ve M22B16C1C paftalar, 206 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
41- Acıpayam Belediye Meclisinin 04/06/2018 tarih ve 69 sayılı kararıyla kabul edilen; Acıpayam ilçesi, Yeşildere ve Yumrutaş Mahalle’leri 1/1.000 ölçekli revizyon uygulama imar planı ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-32707 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

SON DAKİKA HABERLER

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık