solyanreklam
sagreklam

06.09.2018 Tarihli Meclis Karar Özetleri

06.09.2018 Tarihli Meclis Karar Özetleri ...

06.09.2018 Tarihli Meclis Karar Özetleri
  • 07 Eylül 2018, Cuma 11:41
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ, 5. TOPLANTI YILI

06.09.2018 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.


KARAR NO 74   Plan ve Bütçe Komisyonunun; Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesi gereğince Performans Programının görüşülmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesi gereği ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi hükmüne dayanılarak, 2019 yılında; Belediyemiz yatırım çalışma programlarını, faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini içeren teklif ve eki Performans Taslağı kitapçığı, komisyonlarımızca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor;   Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Eylül ayı toplantısının 06.09.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 75 Hukuk Komisyonunun, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, Demirkapı Mahallesi 1646 sokakta yapımı tamamlanan parka “Şehit İbrahim yılmaz” isminin verilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun18. Maddesinin (n) bendi ve yine aynı Kanunun 81. Maddesinde; cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararı almaya veya değiştirmeyi Belediye Meclisinin görevleri arasında sayıldığından, teklif doğrultusunda aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor;   Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Eylül ayı toplantısının 06.09.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 76 İmar ve Hukuk Komisyonlarının; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; Sancaktepe Mahallesinde bulunan 957 numaralı sokağın iptal edilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Sancaktepe Mahallesi 957 numaralı sokağın imar planlarında yol alanında kalan kısmında devam etmesi, imar planında olmayan kısmından kaldırılması haliyle, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81. Maddesi doğrultusunda tadilen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor;   Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Eylül ayı toplantısının 06.09.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 77  İmar Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün; Mahmutbey Mahallesi 3376 ada, 1 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Göztepe Mahallesi, 2215 ada 1 parselin Spor Tesisi Alanı lejantından Park Alanı lejantına alınmasına karşılık; Mahmutbey Mahallesi, 3376 ada 1 parselin kuzeyinde bulunan plan değişikliği onama sınırı içerisindeki tescil harici kısmının “Park Alanı” lejantından “Kapalı Spor Tesisi Alanı” lejantına alınması ile alakalı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği (PİN: UİP-560,149), komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor;   Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Eylül ayı toplantısının 06.09.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 78 İmar Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün;  Yıldıztepe Mahallesi 12 parselde yer alan eğitim tesis alanının çevre mesafeleri ile alakalı plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Yıldıztepe Mahallesi, 916 adada yer alan Sosyal Kültürel Tesis Alanının 474. Sokak tarafından 3 metre olan yapı yaklaşma sınırının 2 metre olarak düzenlemesi şeklindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifi (UİP-560, 150) komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor;   Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Eylül ayı toplantısının 06.09.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 79  İmar Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün; Fevziçakmak Mahallesi 12 parselde yer alan eğitim tesis alanının çevre mesafeleri ile alakalı plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Fevziçakmak Mahallesi, F21c23a3a-F21c23a1b pafta, 12 parsel sayılı taşınmazın Eğitim Tesisleri Alanında kalan kısmında yapı yaklaşma sınırının 5.00 metreden 3.00 metreye düşürülmesi şeklindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifi (UİP-560) komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Eylül ayı toplantısının 06.09.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 80  İmar Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün; 15 Temmuz Mahallesi 245ds4b-4c pafta, 2535 ada, 26 parsel ve 134 parsel, Mahmutbey Mahallesi 245ds2d pafta, 1261 ve 1263 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 17.10.2017 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan, 15 Temmuz Mahallesinde yer alan, 134 sayılı parselin mer’i imar planındaki Teknik Altyapı Alanı (TAY) fonksiyonunda kalan kısmının Prestij Hizmet Alanına (PH) alınması karşılığında; 2535 ada 26 parseldeki Tali İş Merkezi Alanı (TİM)’ın Sosyal Kültürel Tesis Alanına alınması ve Mahmutbey Mahallesi 245DS-2D pafta, 1261 ve 1263 sayılı parsellerdeki Merkezi İş Alanının Teknik Altyapı Alanına  alınması ile alakalı ilgilisi tarafından hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği (PİN: UİP-560,153), komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Eylül ayı toplantısının 06.09.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.


BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

SON DAKİKA HABERLER

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık