solyanreklam
sagreklam
Dr. Hasan AKGÜN

1994 Yılından Bu Yana Üst Üste 5 Dönem Büyükçekmece Belediye Başkanı Seçildi.

 • Trabzon'un Araklı ilçesinde doğdu.İlköğrenimine Adapazarı Kaynarca'da başlayıp ​Florya Şenlikköy Ortaokulunda tamamladı.1974 yılında, Yeşilköy 50.Yıl Lisesini bitirdi.Her iki okulun da ilk mezunlarındandır.

  İlk Belediyecilik hayatına 1974 yılının Ekim ayında Sefaköy Belediyesinde başlayan Hasan AKGÜN, yüksek öğrenimini çalışma hayatı ile birlikte yürüttü.

  1978 yılında İstanbul Yabancı Diller Yüksekokulu'ndan mezun oldu.

  1979-1988 yılları arasında Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün "Şehircilik ve Belediyelerin Yönetimi" konulu bir çok eğitim programına katılarak bu alanda kapsamlı araştırmalar yaptı.

  1989-1993 yılları arasında; Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa'da yerel yönetimlerin yapılarını inceledi ve bu yönetimlerin Türkiye'deki uygulamalarla karşılaştırmasını yaparak geniş çaplı bir çalışma ortaya koydu.

  1992 yılında, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde "Belediyelerin Evrensel Gelişimi ve Bütçelerinin Analizi" konulu tezi ile yüksek lisansını tamamladı.

  1993 yılında İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsünde doktora eğitimine başlayan AKGÜN, doktora çalışması sırasında, özellikle Fransa'nın güney sahilleri ile İspanya'nın Barselona şehri kıyı planlaması çalışmalarını ve arazi kullanımını inceledi ve bulgularını, Türkiye'deki uygulamalarla kıyasladı.

  1996 yılında, "Kentsel Gelişme Sürecinde Büyükçekmece" konulu doktora tezini bitirdi ve 'Doktor' ünvanı almaya hak kazandı.

  Dr. Hasan AKGÜN, evli ve 4 çocuk babasıdır.İngilizce bilmektedir.

   

  Yayımlanan Kitapları

  Belediyeler ve Bütçelerinin Analizi( 1992)

  Kentsel Gelişim Sürecinde Büyükçekmece (1996)

  Atatürk ve Cumhuriyet (1998)

  Türkiye'de Yerel Yönetimler:Tarihi ve Bugünü(Modernleşmeden Küreselleşmeye)(2013)

  Türkiye'de ve Avrupa'da Yerel Yönetimler (2017)

  Ayrıca, Lozan Barış Antlaşması ile ilgilibütün ayrıntıları ve gerçekleri ortaya koyan üç ciltlik "Lozan Barış Konferansı, Tutanaklar ve Belgeler" başlıklı kitabı ülkemize kazandırmıştır.(2013)

   

  Üyesi Olduğu Kuruluşlar

  • -Türkiye'nin önemli sosyal kuruluşlardan biri olan ve 1882'de kurulmuş bulunan  Büyük  Kulübün üyesidir.
  • -2001 yılından bu yana Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Milli Delegasyonu üyesidir.
  • -1945 yılında kurulan Türk Belediyecilik Derneği'nin 2002 yılında Türkiye Belediyeler Birliğine dönüştürülmesinde kurucu üye olarak görev yapan AKGÜN Türkiye Belediyeler Birliği yönetim kurulu üyesidir.
  • -1975'de kurulan ve Türkiye'nin ilk Belediye Birliği olan Marmara Belediyeler Birliği'nin kuruluşunda bulundu. 2002-2004 yılları arasında Marmara Belediyeler Birliği'nin Başkanlığını yapan AKGÜN'ün Birliğin  Encümen Üyeliği görevi halen devam etmektedir.
  • -Süper Lig'de oynayan, FIBA Avrupa kupasına yükselmiş olan Büyükçekmece Basketbol Takımı'nın başkanıdır.
  • -Galatasaray Spor Kulübü kongre üyesidir.
  • -Avrupa'nın ünlü takımlarından Alman Schalke 04'un ilk Türk kongre üyesidir.

   

  Doktora Tezi

  Yaptığı araştırmada, Büyükçekmece'nin kentsel özelliklerine, İstanbul'un bu yapıyı etkileyiş biçimine yer veren Dr.Hasan AKGÜN, Büyükçekmece'yi kronolojik bir yöntemle inceledi.

  Tezde 1950'li yıllardan itibaren yaşanan hızlı kentleşmenin, kente özgü yaşam biçiminin ortaya çıkışının ve gelişiminin Büyükçekmece üzerindeki etkileri incelenerek ilçenin nüfus yapısı ayrıntılı bir biçimde ele alındı.

  1995-1996 yıllarındaki kent içi arazi kullanım biçimi ile sosyo ekonomik yapı, ayrıntılı bir anket uygulamasıyla ortaya çıkarıldı.

  Gerek sosyoekonomik gerek demografik yapısı itibarıyla çeşitli açılardan ele alınan ilçenin nüfusunun 21.yüzyılın ilk çeyreğinde bir milyona yaklaşacağı öngörüldü vebu büyümenin çarpık kentleşme gibi bir soruna neden olmaması ve insanların yaşam kalitesinin düşmesinin engellenmesi için yapılması gerekenler araştırmada planlandı ve tartışıldı.

   

  Türkiye'de Kentleşme Sorunu  ve Büyükçekmece Profili

  Başkanın Görüşleri, Uygulama ve Başarıları​

  Kentlerimizde ortaya çıkan çevre sorunlarının büyümesinde ve çeşitlenmesinde nüfus artışının hızı önemlibir rol oynamaktadır.Kentsel nüfusun büyük kentlere yığılması, büyük ölçüde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden olan göçün önlenememesinden kaynaklanmaktadır.

  Bu bakımdan yoğun göç alan kentlerimizdeki baskıyı azaltmak ve bununla bağlantılı olarak çevresel sorunları önlemek için alınması gereken öncelikli önlem, nüfus artışının kontrol edilmesine yönelik politikalar geliştirerek, göç veren illerde çekim merkezleri oluşturarak göçün kontrol altına alınmasıdır. Nitekim Habitat II Konferansı sonunda kabul edilen İstanbul Deklarasyonu'nda, kentlere göçü azaltmak için altyapı ve kamu hizmetlerinin ve istihdam fırsatlarının kırsal bölgelerde yaygınlaştırılması gereği vurgulanmıştır. Ancak şunu da vurgulamak gerekir ki bugün, birçok kentimizde sorunlar çok çeşitlenmiş ve karmaşık bir hâle gelmiştir.Bu bakımlardan, belirtilen tüm sorunlara köklü çözümler bulmak amacıyla, ülkenin kentleşme stratejilerini belirleyecek, uygulamasını yönlendirecek ve denetleyecek etkinlikte bir bakanlığın oluşturulması zorunlu görülmektedir. Kuşkusuz yerel ölçekte kentsel sorunların çözümü için, belediyeler düzeyinde yetki ve sorumlulukların, mali kaynakların ve merkezi yönetim ile ilişkilerin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

  Yol boyu devam eden ve kıyı kentlerinin tüm ortak özelliklerini bünyesinde barındıran, ticaret ve hizmet fonksiyonlarının ağır bastığı orta büyüklükte bir kent görünümünde olan Büyükçekmece'nin nüfusu günümüzde de hızla artmakta ve ilçe hızla gelişmektedir.

  Büyükçekmece'de kentleşme süreci, yukarıda Türkiye'nin tümü için belirtilen olumsuz gelişmelerden önemli boyutlarda etkilenmemiştir. Çünkü özellikle 1980'li yıllardan itibaren kentleşmenin gereği ve temeli olan planlı gelişme Büyükçekmece'de büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir.

  Kentsel gelişme süreci içinde, nüfus artışına ve hızlı yapılaşmaya rağmen, gecekondulaşmaya izin verilmemiş, yasalar çerçevesinde konut talebinde çözümler üretilerek gecekondulaşma önlenmiştir.Büyükçekmece, İstanbul'un etki alanında kalmasına rağmen gecekondusu olmayan tek yerleşim yeridir.

  İmar planın başarılı bir şekilde uygulanması sonucunda bugün Büyükçekmece yatay yapılaşmanın uygulandığı en başarılı ilçelerden biri oldu. Alarko, Emar, Mesa Nurol gibi büyük firmalar villa kent projelerini Büyüçekmece'de faaliyete geçirdi.Bugün Büyükçekmece'de kişi  başına 2 ile 4 metrekare arasında yeşil alan vardır.

  Göl havzasını korumak, kentin havzaya doğru gelişmesini düzenli olarak denetlemek, burada izinsiz ve çarpık yapılaşmayı engellemek son derece önemlidir.Çünkü, Büyükçekmece Gölü sadece çevredeki yerleşmelere su vermekle kalmayıp, aynı zamanda İstanbul'un su gereksinmesinin bir bölümünü de düzenli olarak karşılamaktadır.

  Diğer Hizmetleri ve Başarıları

   

  • -1975-1980 yılları arasında Sefaköy Belediyesi'nde Yazı İşleri Müdürü ve Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.
  • -1981 yılında, kurucuları arasında yer aldığı İstanbul Belediyesi Küçükçekmece Belediye Şube Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı oldu.
  • -1984 yılında bu görevini yürütürken 3330 sayılı kanun ile Türkiye'de ilk defa hayata geçirilen Büyükşehir Belediyesi uygulamasında, İstanbul'un yaklaşık üçte birini kapsayan Bakırköy Belediyesinin kuruluşunda ve tüm birimlerinin teşkilatlanmasında görev aldı.
  • -Uzun yıllar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf  DENKTAŞ'ın özel danışmanlığı görevini yaptı.
  • -Derviş EROĞLU'nun hem Başbakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı döneminde özel danışmanlık görevini yaptı.
  • -1986 yılında Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine atandı.
  • -Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürütürken 1994 yılında ilk kez Büyükçekmece Belediye Başkanı seçildi. Bu dönemde, Büyükçekmece'nin 40 yıl boyunca çözülemeyen altyapı sorununu 18 ayda çözdü. Bu dönemde şehrin tamamının imar planını yaptı.Şehre gecekondu ve kaçak yapılaşmayı sokmadı.
  • -Türkiye'nin ilk ve tek "Televizyon Kulesi"nin,Avrupa'nın ve Ortadoğu'nun en büyük kapalı fuar ve kongre merkezi olanTÜYAP'ın ilçeye kazandırılmasını sağladı.
  • -1999 yılında ikinci kez Büyükçekmece Belediye Başkanı seçildi.
  • -2004 yılında üçüncü kez Belediye Başkanı seçildi. Bu dönemde Büyükçekmece'yi tamamen çağdaş bir dünya kenti hâline getirdi.
  • -2008 yılında yürürlüğe giren 5747 sayılı yasa ile Büyükçekmece İlçe Belediyesine bağlanan belde belediyelerinden oluşan yeni Büyükçekmece ilçesine, 2009 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde dördüncü kez Belediye Başkanı seçildi.
  • -Hizmet dönemi süresince; 26 okulu, 12 çok amaçlı salonu ve bir öğretmen evini millî eğitime kazandırdı. Büyükçekmece'de, 4 vakıf üniversitesinin kurulmasına katkıları oldu ve 1997 yılında,ilçede devlet hastanesi kurulmasını sağladı.
  • -Şehircilik hizmetleri, sosyal belediyecilik ile kültür ve sanat etkinliklerine yaptığı yatırımlar sonucu Büyükçekmece ilk kez 2012 yılında Avrupa Konseyi "12 Yıldız Şehir" ödülünü aldı ve bu unvanı Büyükçekmece'ye daha sonraki yıllarda üst üste 5 kez daha kazandırdı. Bu unvanını 5 kez üst üste alan Türkiye'deki tek belediye Büyükçekmece Belediyesidir.
  • -2014 yılında yapılan yerel seçimlerinde 5. kez Belediye Başkanı seçildi.
  • -Türkiye'nin yerel yönetimler üzerine doktora yapmış ilk ve tek belediye başkanıdır.
  • -2009 yılında 6 beldenin birleşmesiyle yeniden yapılanan Büyükçekmece'de son 5 yılda yapılan hizmet ve projeler pek çok ödüle layık görüldü.
  • -İstanbul'un 5. büyük spor kompleksi olan Atatürk Spor Kompleksi'ni Büyükçekmece'ye kazandırdı.
  • -Türkiye'nin trafiğe kapalı en uzun düzenlenmiş sahilini Büyükçekmece'de hizmete sundu.
  • -İstanbul'un en büyük sahnelerinden birine sahip olan ve "en kolay bina"seçilen Atatürk Kültür Merkezi'ni Büyükçekmecelilerin hizmetinesundu.
  • -Bir eğitim ve kültür projesi olan Halk Akademisi Projesi, 2012 yılında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından örnek proje seçildi.
  • -2012 yılında "Benim Rengim Büyükçekmece" adlı sanatsal etkinlik projesi ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
  • -İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.), İnsan,Toplum ve Teknoloji Derneği (İTTD) ve CeBIT Bilişim Eurasi 2013'ün işbirliği ile İstanbul, Ankara ve İzmir'deki 94 belediye başkanının da dâhil olduğu"TT Belediye Başkanı 2013" araştırması sonucunda, sosyal medyada "Olumlu Tepkileri En Çok Artan Belediye Başkanı"ödülüne layık görüldü.
  • -2013 yılı Ekovitrin Dergisi'nin bu yıl 12'ncisini düzenlediği, okurlardan gelen oylarla "Yılın İlçe Belediye Başkanı" olarak 35 kategoride, 105 adayın yarıştığı ve yaklaşık 3 ay süren "Yılın Starları"anketinde,ABD'den Çin'e kadar dünyanın dört bir yanından gelen 270.992 oyla ödüle Dr. Hasan AKGÜN layık görüldü.
  • -17 kardeş şehir ile Büyükçekmece Belediyesi'nin ilişkilerini sürekli aktif olarak bir halde tutarak Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın en önemli kriterlerinden biri olan ikili ilişkilerin gelişmesini sağladı.
  • -2016 yılında merkezi Güney Kore'de olan FIDAF [Uluslararası  Dans Festivalleri Federasyonu ( Federation of International Dance Festivals)] tarafından üye 59 ülkenin tamamının oylarıyla "FIDAF Daimi Onursal Başkanı" seçildi.
  • -2017 yılında Büyükçekmece I. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresini düzenledi. Onur kurulu başkanlığını Prof. Dr. Ruşen KELEŞ'in yaptığı ve Türkiye'de bir ilk olan Kongre'de 210 başvurudan seçilen 133 bildiride yerel yönetimlerin dünü, bugünü ve yarını yerel yönetim temsicileri ve akademisyenlerin bir araya gelmesi ile tartışıldı.
    

  Başkanlığı döneminde,

  -Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali,CIOFF [Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Konseyi(International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Act)] tarafından 2011,2012,2013 ve 2015'te"Dünyanın En İyi Festivali" seçildi.(Festival,Türkiye'nin ilk CIOFF üyesi ve A kategorisindeki tek festivalidir.)

  • -Geleneksel olarak düzenlenen ve Türkiye'nin en ciddi yerel yönetimler proje yarışması olarak kabul edilen"Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri" yarışmasında Büyükçekmece Belediyesi 512 başvurunun yapıldığı 203 proje arasından birinci oldu.
  • -Yine Büyükçekmece Belediyesi 2014 yılında, 55 ülkenin katıldığı " Çin'in Guangzhou şehrinde düzenlenen  Uluslararası Kentsel Yenilik Yarışması"nda, "Engellerimiz Bizi Durduramaz"projesi ile ödüle layık görüldü.
  • -2016 yılında FIDAF[Uluslararası  Dans Festivalleri Federasyonu ( Federation of International Dance Festivals)]tarafından Cheonan'da gerçekleşen Uluslararası Halk Dansları Yarışması'nda Büyükçekmece Belediyesi Altın Köprü Halk Dansları Topluluğu, 19 ülkenin tam puanı ile dünya birinciliği ödülüne layık görüldü.

    

   

  Hobileri

  • -Özellikle araştırmaya dayalı kitapları ve klasik eserleri okumak, bunlarla ilgili araştırmalar yapmak.
  • -Kent kimliği ile öne çıkan tarihi dokusu zengin, doğallığı bozulmamış şehirler ve bölgeler ile gelişmekte olan ülkeleri gezmek ve incelemek ve tarihi şehirlerde sokak sokak gezmek.
  • -Dünyada gerçekleştirilen belediyecilik ile ilgili bilimsel toplantıları takip etmek.
  • -Klasik arabalar ve fotoğraf çekmek ilgi alanlarındandır.

SON DAKİKA HABERLER

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık